Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku!

Chcielibyśmy Ciebie poinformować, że korzystając z Naszej strony internetowej www.must-legal.pl przekazujesz Nam pewne informacje, które stanowią Twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz informacje o tym jakie Twoje dane osobowe posiadamy, w jakim momencie je zbieramy, do czego je wykorzystujemy, a także jakie przysługują Tobie prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas tych danych.

Zanim zapoznasz się z bardziej szczegółowymi informacjami chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę na to, że przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych opiera się na przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L. z 2016 r., Nr 119, s. 1; dalej: RODO), ale również przepisach polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Administrator danych osobowych

Minkiewicz Urzędowski Sobolewski Torba i Partnerzy Radcowie Prawni
ul. Kazimierza Jagiellończyka 4/8, 87-100 Toruń

Jesteśmy spółką partnerską zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000779941.

Poniżej pozostałe Nasze dane:

 1. NIP 9562317936
 2. REGON 364640996
 3. telefon: +48 56 622 35 43
 4. e-mail: kancelaria@must-legal.pl

Rodzaj przetwarzanych danych

Korzystając z Naszej strony internetowej udostępniasz Nam przede wszystkim swoje dane osobowe zawarte w plikach cookies. Są to między innymi informacje o Twoim urządzeniu czy rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

W związku z korzystaniem z Naszej strony internetowej, w tym w szczególności z formularza kontaktowego, udostępniasz Nam również inne swoje dane, w tym przede wszystkim: imię lub pseudonim oraz adres e-mail. Mogą to być również inne dane, które zdecydowałeś się Nam przekazać wypełniając formularz kontaktowy.

Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju lub ilości przetwarzanych przez Nas Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz zwrócić się do Nas z odpowiednim pytaniem.

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony Twoich danych osobowych

Z uwagi na skalę przetwarzanych przez Nas danych osobowych Użytkowników nie widzieliśmy potrzeby powołania Inspektora Ochrony Danych. Niemniej jednak, jeżeli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące sposobu czy zakresu przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych lub przysługujących Tobie z tego tytułu praw, prosimy o kontakt. Możesz się z Nami skontaktować korzystając z tradycyjnej poczty (na adres: Minkiewicz Urzędowski Sobolewski Torba i Partnerzy Radcowie Prawni, ul. Kazimierza Jagiellończyka 4/8, 87-100 Toruń) lub poczty elektronicznej (na adres: kancelaria@must-legal.pl). Wybór środka komunikacji zależy od Ciebie.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Działanie Naszej strony internetowej i poszczególnych jej funkcjonalności jest możliwe dzięki pomocy innych podmiotów, które świadczą określone usługi, w tym usługi utrzymania i obsługi technicznej, ale także usługi analityczne i statystyczne. Podmioty te mają lub – w zależności od sposobu korzystania z Naszej strony – mogą mieć dostęp do Twoich danych. Są to następujące podmioty:

 1. Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie (KRS 0000431335) – zapewniający obsługę korespondencji elektronicznej oraz utrzymujący Naszą stronę internetową na swoich serwerach,
 2. Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii – zapewniający usługi analityczno – statystyczne ruchu na Naszej stronie internetowej.

Na Naszej stronie internetowej znajdują się również linki do stron internetowych Naszych partnerów. Nie powoduje to jednak, że portale te przetwarzają Twoje dane osobowe. To nastąpi wyłącznie w razie kliknięcia przez Ciebie na konkretny link i przeniesienia Ciebie na stronę internetową Partnera.

Jeżeli wskutek Twojego zapytania zawarliśmy umowę na świadczenie pomocy prawnej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane również przez inne podmioty, które świadczą dla Nas określone usługi, w tym usługi księgowo – rachunkowe i informatyczne. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Twoich danych po zawarciu umowy na świadczenie pomocy prawnej zostaną Tobie przekazane w momencie zawierania umowy.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wynikających z Naszych prawnie uzasadnionych interesów jako administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach związanych z:

 1. zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Naszej strony internetowej,
 2. prowadzenia czynności analityczno – statystycznych,
 3. udzielania odpowiedzi na Twoje wiadomości.

Jeżeli wskutek Twojego zapytania zawarliśmy umowę, to będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w innych celach i na innych podstawach, w tym w szczególności w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych powyżej. W szczególności:

 1. dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Naszej strony internetowej będziemy przetwarzać przez czas korzystania przez Ciebie ze strony, a także przez czas przechowywania plików cookies zebranych na Naszej stronie w Twoim urządzeniu,
 2. dane osobowe udostępnione w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego będziemy przetwarzać przez utrzymywania kontaktu z Nami, a w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy – do czasu zarchiwizowania korespondencji mailowej,
 3. dane osobowe wykorzystywane przez Nas do celów analityczno – statystycznych będą przechowywane przez okres do 26 miesięcy.

Przysługujące Tobie prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:

 1. dostępu do Twoich danych – przez co należy rozumieć żądanie przekazania informacji o tym jakie dane są przez Nas przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa,
 2. żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych – w niektórych przypadkach, wynikających z art. 18 RODO, możesz żądać od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 4. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych,
 5. zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych – zgłaszając sprzeciw musisz wskazać w jaki sposób Twoja szczególna sytuacja uniemożliwia Nam przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dodatkowo, w razie uznania, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde ze wskazanych powyżej żądań możesz zrealizować – według własnego uznania – poprzez przesłanie go do Nas pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Profilowanie

Nie wykorzystujemy Twoich danych do profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Takie profilowanie może być jednak prowadzone przez Google Ireland Ltd.

Dobrowolność podania danych osobowych

Wchodząc na i korzystając z Naszej strony internetowej godzisz się na przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies.

Korzystając z formularza kontaktowego i udostępniając Nam w ten sposób swoje dane osobowe, również robisz to całkowicie dobrowolnie. Nie podanie danych kontaktowych uniemożliwi odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Informacja o plikach cookies i podobnych technologiach

Korzystając z Naszej strony internetowej godzisz się na stosowanie przez Nas tzw. plików cookies. Pliki to dane informatyczne przechowywane w Twoim urządzeniu. Zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki te nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsami. Pliki te pozwalają natomiast ustalić Twoje zwyczaje i preferencje.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: stałe i sesyjne. Te pierwsze są przechowywane w Twoim urządzeniu przez określony czas, niezależnie od opuszczenia Naszej strony internetowej (np. do czasu ich usunięcia). Te drugie z kolei związane są z bieżącym korzystaniem z Naszej strony internetowej i są usuwane po jej opuszczeniu.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie informacji w plikach cookies. Możesz to jednak zmienić w każdym czasie z poziomu swojej przeglądarki. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach:

Musisz jednak mieć świadomość, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność lub prawidłowość działania Naszej strony internetowej.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 9 stycznia 2024 r. i zastępują dotychczasową Politykę Prywatności.

Wszelkie zmiany Polityki będą opublikowane na Naszej stronie internetowej, o czym zostaniesz powiadomiony.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) — zwanym dalej RODO:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Minkiewicz Urzędowski Sobolewski Torba i Partnerzy Radcowie Prawni, ul. Kazimierza Jagiellończyka 4/8, 87-100 Toruń, NIP 9562317936, REGON 364640996, tel. +48 56 622 35 43 e-mail kancelaria@must-legal.pl (dalej: Kancelaria).
 2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kancelaria@must-legal.pl.
 3. Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:
   1. świadczenia usług na rzecz swoich Klientów,
   2. rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,
   3. prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych,
   4. obsługi Klientów,
   5. badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych usługi i produktów,
   6. zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.must-legal.pl,
  2. w celu wykonania umów zawieranych przez Kancelarię z Klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą w Kancelarii lub nawiązaniu współpracy z Kancelarią na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO — dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą).
 4. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazane, podmiotom, z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności, tj. obsłudze księgowej, informatycznej, bankowi, ubezpieczycielom (w przypadku dochodzenia roszczeń z polisy OC) oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz wyłącznie w zakresie nieobjętym tajemnicą zawodową, chyba że takie powierzenie jest niezbędne do wykonania umowy lub gdy dane są powierzane podmiotowi, którego również dotyczy obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej. Nigdy nie przekazujemy danych dotyczących prowadzonych spraw oraz innych informacji objętych tajemnicą zawodową, za wyjątkiem osób przy pomocy których świadczymy pomoc prawną.
 5. Informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w lokalu Kancelarii, w tym bezpieczeństwa swych pracowników, prowadzimy monitoring wizyjny obejmujący pomieszczenie lokalu Kancelarii przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 4/8 w Toruniu. Stosowne informacje graficzne i tekstowe o prowadzonym monitoringu wizyjnym znajdują się przy wejściu do lokalu, więc odwiedzając naszą Kancelarię i przebywając w lokalu Kancelarii jednocześnie zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku wynika z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów przedsiębiorstwa, ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Dane osobowe w postaci wizerunku będą lub mogą być przekazane jedynie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, tj. organom ścigania, sądom lub organom administracji publicznej, wyłącznie w przewidzianych prawem przypadkach i po uchyleniu przez sąd tajemnicy zawodowej. Dostęp do nagrań monitoringu podlega ścisłemu ograniczeniu i kontroli.
 2. Nagrania monitoringu będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 1 (jednego) miesiąca, chyba że nagranie służy jako dowód w postępowaniu sądowym, prokuratorskim lub administracyjnym. W takim przypadku nagranie będzie przechowywane przez Nas do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
 3. W związku korzystaniem przez nas z usługi przechowywania części danych w szyfrowanej, zabezpieczonej, chmurze, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do Szwajcarii tj. do państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska plus Islandia, Liechtenstein i Norwegia), objętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r., 2000/518/WE, gwarantującego odpowiedni stopień ochrony danych osobowych (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=PL).
 4. Państwa dane osobowe (za wyjątkiem nagrań z monitoringu) będą przechowywane:
  1. do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej związanych z realizacją umowy, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej niż przez okres 10 lat,
  2. w pozostałych przypadkach — do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń podatkowych, nie dłużej niż przez okres 6 lat,
  3. w przypadku rekrutacji — przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 6. Posiadają Państwo prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w każdym czasie, z tym że możliwość usunięcia Państwa danych osobowych może być ograniczona przez przepisy ustawy o radcach prawnych lub przepisy szczególne, z uwagi na charakter działalności zawodowej radców prawnych bądź poprzez prawnie uzasadniony interes Kancelarii jako administratora danych.
 7. Posiadają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych lub w pamięci komputera w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera.
 9. Posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
 10. Każde z uprawnieniach wymienionych w punktach od 11 do 15 mogą Państwo zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Kancelarii z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres kancelaria@must-legal.pl.
 11. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres Minkiewicz Urzędowski Sobolewski Torba i Partnerzy Radcowie Prawni, ul. Kazimierza Jagiellończyka 4/8, 87-100 Toruń z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kancelaria@must-legal.pl.
 12. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa, w tym RODO lub przepisów krajowych.
 13. Przekazanie nam Państwa danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże odmowa przekazania nam tych danych może uniemożliwić nam kontakt z Państwem, udzielenie pomocy prawnej lub wykonanie usługi.