Wprowadziłeś w firmie RODO. Czy to wszystko, o czym musisz pamiętać?

Przepisy RODO nałożyły szereg obowiązków przede wszystkim na administratorów danych osobowych oraz współpracujące z nimi podmioty przetwarzające. Oprócz jednorazowego opracowania i wdrożenia procedur bezpieczeństwa konieczne jest również m.in. testowanie i weryfikowanie, czy są one adekwatne do istniejących ryzyk.