Z nami poprowadzisz biznes zgodnie z prawem i unikniesz kosztownych błędów
Spokój w biznesie pozwala zatroszczyć się o spokój w życiu prywatnym - a my pomożemy Ci zadbać o obydwie te sfery. Wiemy, jak działać, aby Twoja firma była stabilna i rozwijała się. Mamy wsparcie sprawdzonych, zaufanych specjalistów z zakresu księgowości, podatków, czy restrukturyzacji.
Zobacz, jak pomagamy przedsiębiorcom takim, jak Ty
Nasz Zespół to kilkanaście uzupełniających się specjalizacji. Towarzyszymy Klientom na każdym etapie rozwoju i wspieramy ich, kiedy biznes rośnie, zmienia się i przekształca. Mamy wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które pozwalają pomagać Klientom w trudnych sytuacjach.
Zobacz, jak pomagamy przedsiębiorcom takim, jak Ty
Pomożemy Ci w uwolnieniu się od kredytu we frankach.
Wykonujemy bezpłatne analiz umów kredytowych pod kątem klauzul niedozwolonych. Obliczamy korzyści w różnych wariantach: unieważnienie umowy, „odfrankowienie” oraz spready. Działamy wspólnie z toruńską Kancelarią Lexima.
Zobacz, jak pomagamy przedsiębiorcom takim, jak Ty
Klienci powierzają nam nie tylko kwestie stricte biznesowe, ale i te prywatne - bo wiedzą, że mogą nam zaufać. Znamy Klientów i Klienci znają nas, co sprawia, że współpraca w zakresie spraw cywilnych jest naturalnym przedłużeniem współpracy w sprawach firmowych.
Zobacz, jak pomagamy przedsiębiorcom takim, jak Ty
Angażujemy się w społeczną odpowiedzialność biznesu, bo wiemy, że w ten sposób realnie zmieniamy nasze otoczenie. Jesteśmy pionierami w działaniach CSR-owych w branży prawnej; od 5 lat umieszczanymi w raporcie “Odpowiedzialny Biznes”.
Zobacz, jak pomagamy przedsiębiorcom takim, jak Ty
Previous slide
Next slide

Kredyt frankowy kosztuje Cię więcej, niż przewidywałeś? Masz prawa, których warto bronić

Twoją umowę sprawdzimy bezpłatnie pod kątem bezprawnych, niejasnych i nieuczciwych zapisów. Pomożemy Ci unieważnić umowę, a jeżeli już spłaciłeś kredyt – odzyskamy nadpłacone środki. Będziemy z Tobą na każdym etapie tej drogi.

Czy wiesz, że bank nie może pozwać Cię za bezprawne korzystanie z kapitału?

Tak orzekł TSUE w wyroku z 15 czerwca 2023 roku, stwierdzając, iż banki nieuczciwie obciążały klientów kosztami kredytów frankowych. Oznacza to, że kredytobiorcy nie muszą już martwić się, że po wygranym procesie bank będzie mógł skutecznie dochodzić takich roszczeń. Dla części naszych Klientów była to jedna z największych obaw przed złożeniem pozwu.

Bank proponuje Ci ugodę? Zobacz, co musisz sprawdzić, zanim ją podpiszesz

Niekorzystne dla banków wyroki oraz orzeczenia TSUE sprawiają, że coraz więcej z nich zwraca się do klientów z propozycją ugody. Przed przystąpieniem do niej trzeba jednak sprawdzić, czy faktycznie jest to dobre dla Ciebie rozwiązanie. Nie podpisuj więc ugody samodzielnie – najpierw sięgnij po profesjonalną pomoc. Przeanalizujemy, czy proponowane przez bank warunki są korzystne, a w razie potrzeby przeprowadzimy z bankiem negocjacje ugodowe.

Spłaciłeś już kredyt? Wciąż możesz odzyskać pieniądze

Jeżeli masz już kredyt za sobą to rozumiemy, że chcesz o nim jak najszybciej zapomnieć; bycie kredytobiorcą frankowym wymagało mocnych nerwów i odpornosci na stres. Jednak wyroki wydawane przez sądy (zarówno polskie sądy powszechne, jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) konsekwentnie stają po stronie konsumentów. Wraz z Kancelarią Lexima działamy tak, aby oszczędzić Ci nerwów i sprawnie doprowadzić do zwrotu środków, które po prostu Ci się należą.

Proces frankowy krok po kroku

Analizujemy Twoją umowę bezpłatnie
Przedstawiamy Ci opcje z konkretnymi wyliczeniami
Sporządzamy niezbędną dokumentację
Wytaczamy powództwo i reprezentujemy Cię na każdym etapie sprawy
Egzekwowanie wyroku sądu i wypłacenie środków

Ile kosztuje pozwanie banku o kredyt frankowy?​

O wysokości opłat informujemy już po wstępnej analizie sprawy. Proponujemy dwa warianty rozliczenia:

  • ryczałtowy (wynagrodzenie ustalone z góry, niezmienne)
  • mieszany (wynagrodzenie ustalone z góry + procent wygranej kwoty)

Istnieje możliwość płatności ratalnej.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pomożemy Ci walczyć o sprawiedliwość i odzyskać pieniądze

Pamiętaj: podstawą każdego pozwu frankowego (i walutowego) jest niezgodność umowy z prawem. Jeżeli w Twojej umowie kredytowej są nieuczciwe, niejasne lub niesprawiedliwe zapisy, sąd może uznać ją za nieważną, a Ty możesz odzyskać środki, których tak naprawdę nigdy nie musiałeś płacić. Doświadczenia naszych Klientów i wygrane, które pomogliśmy im osiągnąć, pokazują, że warto wejść na tę drogę i wywalczyć sprawiedliwość.

Poznaj specjalistów od kredytów frankowych w Toruniu

Zajmujemy się pomocą kredytobiorcom frankowym i walutowym. W każdej sprawie dokonujemy bezpłatnych analiz umów kredytowych pod kątem klauzul niedozwolonych. Nasze doświadczenie pokazuje, że warto dochodzić swoich praw – a my jesteśmy tu po to, aby Ci w tym pomóc.

Odzyskaj pieniądze z naszą pomocą

Stoimy na stanowisku, że o sprawiedliwość na linii bank-kredytobiorca należy walczyć. Jeżeli w Twojej umowie znalazły się niedozwolone zapisy, które doprowadziły do tego, że płaciłeś/aś wyższe niż należne raty, pomożemy Ci odzyskać środki – oraz spokój ducha.

Dlaczego my?

Działamy wspólnie ze specjalistami z toruńskiej Kancelarii Lexima. Łączymy w ten sposób najlepsze kompetencje: 

  • jako Kancelaria MUST analizujemy bezpłatnie Twoją umowę, przedstawiamy Ci dostępne rozwiązania i konkretne wyliczenia oraz sporządzamy niezbędną dokumentację
  • na etapie sądowym reprezentuje Cię Kancelaria Lexima i jej zaprawieni we frankowych bojach radcowie prawni

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Co musisz wiedzieć

Przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania. Sprawy frankowe i walutowe to obszerne, dynamicznie zmieniające się zagadnienie, więc zachęcamy do obserwowania naszego profilu na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy o ważnych kwestiach z tego zakresu. Jeżeli nie znalazłeś/aś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, skontaktuj się z nami.

Czy wszyscy kredytobiorcy muszą brać udział w postępowaniu sądowym?

Podejście sądów do udziału wszystkich kredytobiorców w postępowaniu sądowym przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytowej było zróżnicowane, przeważał pogląd jednak, że stwierdzenia nieważności muszą domagać się wszyscy kredytobiorcy. Obecnie kwestię współuczestnictwa kredytobiorców w tych sprawach określił Sąd Najwyższy uchwałą z 19 października 2023 (III CZP 12/23), w której stwierdzono, że w sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu po stronie powodowej nie zachodzi współuczestnictwo konieczne wszystkich kredytobiorców. Zatem jeżeli nie wszyscy kredytobiorcy wyrażają chęć uczestnictwa procesie o stwierdzenie nieważności umowy, nie pozbawia to pozostałych możliwości prowadzenia samodzielnie spraw sądowych przeciwko bankom.   

Dla możliwości skutecznego żądania stwierdzenia nieważności umowy kredytu nie ma znaczenia, czy kredyt był zaciągnięty w celu zakupu nieruchomości, czy też w celu refinansowania innego zobowiązania. Nasza praktyka pokazuje, że można skutecznie domagać się również pożyczek zaciągniętych na dowolny cel. Znaczenie ma natomiast to, czy kredyt ma charakter konsumencki, to znaczy został zaciągnięty w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą

Zarzut przedawnienia nie jest obecnie skuteczną obroną banków przeciwko roszczeniom kredytobiorców, bowiem sądy uznają, że roszczenia o zwrot świadczeń z nieważnej umowy kredytowej stają się wymagalne dopiero z chwilą skutecznego złożenia żądania stwierdzenia nieważności umowy. Okres przedawnienia wynosi obecnie 6 lat, jednak, co istotne, przedawnienie rozpoczyna się dopiero z chwilą, gdy roszczenie stało się wymagalne. Zatem w praktyce przedawnienie roszczeń jest mało prawdopodobne

W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytu bank zobowiązany jest do zwrotu na rzecz kredytobiorcy wszystkich świadczeń spełnionych na podstawie nieważnej umowy. Są to przede wszystkim raty, ale i również inne świadczenia, takie jak opłaty, prowizje, składki ubezpieczeniowe – jeżeli obowiązek ich spełnienia wynika wprost z umowy kredytowej. Jednak w przypadku, gdy z zawartą umową kredytu kredytobiorca podpisał jednocześnie umowę ubezpieczenia na życie, kwestia żądania zwrotu składek tego ubezpieczenia pozostaje dyskusyjna i wymaga każdorazowej, indywidulanej oceny

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 15 czerwca 2023 (C-520/21) przesądził, że banki nie mają podstaw do kierowania tego typu żądań do konsumentów. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że przedsiębiorca nie może czerpać korzyści gospodarczych z sytuacji powstałej na skutek własnego bezprawnego działania. Ponadto bank nie byłby zniechęcony do stosowania nieuczciwych warunków w umowach kredytu zawieranych z konsumentami, jeżeli, pomimo uznania tych umów za nieważne, mógłby pobierać od konsumentów rynkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu. Zdarza się, że banki kierują do sądów pozwy przeciwko konsumentom o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, lecz wspomniane powyżej orzeczenie TSUE powinno być wskazówką dla sądów krajowych jak rozstrzygać tego typu sprawy.

W przypadku wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytowej bank zobowiązany jest do zwrotu nie tylko świadczeń ujętych w pozwie, ale i również rat, które były spłacone w trakcie postępowania sądowego. Istnieje możliwość rozszerzenia powództwa o raty spłacone w trakcie procesu, lecz nie zawsze rekomendujemy takie rozwiązanie – z uwagi na fakt, że przedłuża to postępowanie. Banki natomiast nie kwestionują obowiązku rozliczenia się ze wszystkich świadczeń spełnionych wskutek nieważnej umowy, również tych, które nie są objęte wyrokiem. Ważne jest, aby pierwotne żądanie pozwu było prawidłowo sformułowane.

Od kwietnia 2023 przez okres 5 lat powództwa konsumenta o roszczenie związane z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, w tym o ustalenie istnienia lub nieistnienia wynikającego z niej stosunku prawnego, o ustalenie bezskuteczności postanowień tej umowy lub o zwrot świadczeń związanych z jej zawarciem, mogą być wytaczane wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania. Oznacza to, że kredytobiorcy nie mają możliwości wyboru sądu, lecz muszą prowadzić sprawę przed sądem ich zamieszkania. Jeżeli natomiast kredytobiorcy mieszkają na obszarze działalności kilku sądów, to mogą dokonywać wyboru wyłącznie pomiędzy sądami swojego zamieszkania.

Podstawy do stwierdzenia nieważności umowy muszą istnieć w chwili jej zawierania. Zmiana sposobu spłaty kredytu po zawarciu umowy, poprzez umożliwienie spłaty kredytobiorcom walutą zakupioną poza bankiem, nie ma wpływu na roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy, bowiem przyjmuje się, że umowa była nieważna od samego początku. Jednak fakt, że kredytobiorca dokonywał spłaty kredytu samodzielnie zakupionymi frankami szwajcarskimi, będzie miał znaczenie o tyle, że żądanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na podstawie nieważnej umowy zgodnie z zasadą walutowości będzie sformułowane w tej samej walucie, w której to świadczenie zostało spełnione.  

Umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, niekiedy zawierają oświadczenia kredytobiorców, że zawierając umowę byli świadomi ryzyka kursowego. Nasze doświadczenie w prowadzonych sprawach pokazuje, że sądy stwierdzają nieważności również takich umów. We wszystkich prowadzonych sprawach dokonujemy indywidualnej oceny prawnej klauzul umowy, biorąc pod uwagę przede wszystkim skuteczność takich oświadczeń w świetle całokształtu okoliczności związanych z zawarciem umowy.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.